MekoPartners assistansförsäkring

Extra trygghet för dig

Med vår assistansförsäkring ger vi dig en extra trygghet

När du servar din bil hos oss på MekoPartner ingår ett års assistansförsäkring. Det innebär att vi hjälper dig om din bil plötsligt stannar eller vägrar starta. Du får även hjälp vid bensinstopp, punktering eller om du av någon anledning tappat bort din nyckel. Vår assistansförsäkring gäller i hela Norden (utom Grönland).

Vilka fordon omfattas av försäkringen?

 • Fordonet ska ha gjort en service hos en MekoPartner bilverkstad och på servicekvittot ska det framgå att assistansförsäkring ingår.
 • Försäkringen gäller för fordon som är svenskregistrerade och registrerad som fordon klass I, lätt lastbil eller husbil med en totalvikt om högst 3,5 ton.
 • Fordonet måste vara i orginalutförande.
 • Fordonet får inte vara registrerat som, eller användas i yrkesmässig trafik (innefattande t.ex. taxi och hyrbilar).
 • För fordon äldre än 12 år så gäller en självrisk på 895 kr per assistans.
 • För fordon yngre än 12 år så gäller ingen självrisk.

Giltighetstid och omfattning

Försäkringen gäller i 1 år från servicetillfället och upphör per automatik när försäkringstiden gått ut. Försäkringstiden framgår av kvittot/ försäkringsbeviset.

Med MekoPartner assistansförsäkring får du hjälp vid plötsliga och oförutsedda driftstopp som beror på;

 • Motorstopp
 • Strömlöst batteri
 • Drivmedelsbrist
 • Punktering
 • Förlust av nycklar

Vad gör jag om jag är i behov av vägassistans?

Om du råkat ut för driftstopp och behöver vägassistans så finns hjälpen bara ett samtal bort. Vi hjälper dig dygnet runt, året om på telefonnummer 0771–232 200.

För att du snabbt ska komma vidare försöker vi alltid åtgärda driftstoppet redan på plats. Detta innebär att bilen i många fall inte behöver lämnas in på verkstad och du kan fortsätta din resa. Om reparation inte kan göras på plats så bärgar vi dig till verkstad.

Försäkringsinformation