Hantering av personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet

Behandling av dina personuppgifter

På MekoPartner värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. För att tydligare beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter har anslutna verkstäder tagit fram en integritetspolicy som förklarar var dina uppgifter behandlas, hur vi skyddar dina uppgifter, dina rättigheter och hur du kan använda dig av dem.

Då verkstadskedjan MekoPartner består av samarbetande verkstäder som är egna juridiska enheter och som själva är personuppgiftsansvariga ber vi dig att kontakta respektive verkstad för att få tillgång till deras fullständiga integritetspolicy. Använd gärna vår sökfunktion för att enkelt hitta kontaktuppgifter till våra verkstäder: https://www.mekopartner.se/verkstad/

Om du har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud: gdpr@mekonomencompany.com