Godkänd bilverkstad

Mekopartner Bilverkstad har inlett arbetet mot den nya branschstandarden Godkänd Bilverkstad.

Kvalitetssystemet ställer hårda krav på branschen så att den levererar kvalité, fackmässighet och garanterar det som är överenskommit med konsumenten. En Godkänd Bilverkstad följer lagar, förordningar, miljökrav, systematiskt arbetsmiljöarbete och följer alltid Allmänna reklamationsnämndens beslut.

Våra verkstäder kommer årligen bli granskade av tredjepartskontrollanter avseende utförda arbeten samt årlig kontroll. Allt för att säkerställa att vi uppfyller standarden.

Vi hoppas att du som konsument alltid väljer att anlita en verkstad som påbörjat eller är godkänd enligt Godkänd Bilverkstad.

Standarden är framtagen av Sveriges Fordonsverkstäders Förening, Motorbranschens Riksförbund och Konsumentverket.