Arkiv : juli 2017

Assistansförsäkring

När du servar din bil hos oss har du alltid ett års fri assistansförsäkring.

När du servar din bil hos oss på MekoPartner ingår ett års assistansförsäkring. Det innebär att vi hjälper dig om din bil plötsligt stannar eller vägrar starta. Du får även hjälp vid bensinstopp, punktering eller om du av någon anledning tappat bort din nyckel. Vår assistansförsäkring gäller i hela Norden (utom Grönland).

Vilka fordon omfattas av försäkringen:

Fordonet ska ha gjort service hos MekoPartner och det ska framgå av servicekvittot att assistans ingår.

Försäkring gäller för svenskregistrerade personbilsregistrerat fordon klass I med en totalvikt om högst 3.5 ton.

Fordonet måste vara i orginalutförande

Fordonet får inte vara registrerat som, eller användas i yrkesmässig trafik (innefattande t.ex. taxi och hyrbilar).

För fordon äldre än 12 år så gäller en självrisk på 895 kr per assistans. För fordon yngre än 12 år så gäller ingen självrisk.

Giltighetstid och omfattning
Försäkringen gäller i 1 år från servicetillfället och upphör per automatik när försäkringstiden gått ut. Försäkringstiden framgår av kvittot/ försäkringsbeviset.

Försäkring gäller för driftstopp som förhindrar fortsatt färd och beror på:

motorstopp
brist på drivmedel
punktering
förlust av bilnyckel, inlåsning av bilnyckel eller bilnyckel som bryts av.

Hitta verkstad

Assistansfolder
Försäkringsvillkor Mekoassist